رای به این مطلب
سم علف کش اتللو

تماس بگیرید

سم علف کش اتللو
  رای به این مطلب
 • تعداد بازدید : 89

سم علفکش اتللو و اتلانتیس پس از سمپاشی جذب برگهای علفهای هرز می گردد. دیفلوفنیکان موجود در ترکیب، غیر از جذب توسط برگ علفهای هرز، از طریق خاک، جذب کلوپتیل، جوانه و ریشه علفهای هرز نیز میگردد.

جزئیات بیشتر...

تماس بگیرید

 • موجودی :
 • فروشنده :
فروش سم قارچ کش کومولوس باسف المان
  رای به این مطلب
 • تعداد بازدید : 131

✔Kumulus® - یک قارچ کش محافظ برای کنترل موثر بیماری ها و کنه زنگ زدگی .

جزئیات بیشتر...

تماس بگیرید

 • موجودی :
 • فروشنده :
فروش انواع سموم کشاورزی ، سم علفکش پیاز اکسی
  رای به این مطلب
 • تعداد بازدید : 181

علفکش اکسی فلورفن علفکشی انتخابی و تماسی است که برای کنترل علفهای هرز باریک برگ و پهن برگ در مزارع پیاز استفاده میشود.

جزئیات بیشتر...

تماس بگیرید

 • موجودی :
 • فروشنده :
فروش عمده سم علف کش نومینی - سم نومینی
  رای به این مطلب
 • تعداد بازدید : 163

سم نومینی یک علف کش پس رویشی و برگ مصرف از نوع علف کش های گروه Bمی باشد

جزئیات بیشتر...

تماس بگیرید

 • موجودی :
 • فروشنده :
فروش سم علف کش برنج نوینو
  رای به این مطلب
 • تعداد بازدید : 606

_کنترل کلیه علف هرز مزارع برنج با نوینو

جزئیات بیشتر...

تماس بگیرید

 • موجودی :
 • فروشنده :
فروش عمده سم علف کش کلین وید
  رای به این مطلب
 • تعداد بازدید : 153

_ لنتاگران در گیاه موجب تولید اکسیژن فعال می شود.

جزئیات بیشتر...

تماس بگیرید

 • موجودی :
 • فروشنده :
فروش عمده سم علف کش کلین وید
  رای به این مطلب
 • تعداد بازدید : 92

لنتاگران در گیاه موجب تولید اکسیژن فعال می شود.

جزئیات بیشتر...

تماس بگیرید

 • موجودی :
 • فروشنده :
سم علفکش سلکت سوپر کانزا ترکیه
  رای به این مطلب
 • تعداد بازدید : 289

سم علفکش سلکت سوپر کانزا ترکیه

جزئیات بیشتر...

تماس بگیرید

 • موجودی :
 • فروشنده :
رای به این مطلب
سم علفکش لنتاگران

تماس بگیرید

سم علفکش لنتاگران
  رای به این مطلب
 • تعداد بازدید : 180

سم علفکش لنتاگران

جزئیات بیشتر...

تماس بگیرید

 • موجودی :
 • فروشنده :